BONIS INTEGRITETSPOLICY

SENAST UPPDATERAD: 10 MARS 2021

Allmänt

BONI värnar om din personliga integritet. Denna datapolicy förklarar hur BONI DESIGN AB (BONI) samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Genom att använda BONI’s tjänster, accepterar du vår datapolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att BONI använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår datapolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla information om dig. Information du ger till oss:Vi samlar in och behandlar information och kommunikation som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, genomför en beställning på BONI’s webbplats, använder dig av vår support eller på annat sätt har kontakt med BONI.  Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med BONI och för att BONI ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden. Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder BONI, vilket är:Namn och identifikationsnummer
Kontaktinformation som adress, telefonnummer, e-postadress, etc.Betalningsuppgifter
KundnummerIP-adress och information om din användning av BONI’s webbplats
Information vi samlar in om dig:Vi samlar in information om hur du använder våra tjänster, som vilken typ av produkter du tittar på eller interagerar med; funktioner du använder; åtgärder du utför; samt tid, frekvens och varaktighet för dina aktiviteter. Detta inkluderar bland annat följande:Information om varor/tjänster: När du använder och senast har använt våra tjänster, samt vilka varor, butiker och annat innehåll du tittar på eller interagerat med.Information om transaktioner: Vi samlar in information om köp eller transaktioner samt ev. information om fakturering, frakt och kontaktuppgifter. Numret på ditt kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter samlas inte in utav BONI utan registreras endast hos vår betalningsleverantör.Information om hur du interagerar med BONI: hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.Information om enheter: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning, etc.Information från partners: Vi kan samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom marknadsplatser och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta inkluderar exempelvis adressuppgifter, information om vilka inköp du gjort, demografisk information och kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kräver att var och en av dessa partner har juridisk rätt att samla in, använda och dela dina data innan de tillhandahåller oss några data.

Vad gör vi med din information?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kommunicera med dig, detta inkluderar:
Våra förpliktelser gentemot dig som användare, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av supportMöjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende Hemsets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.Hantera kundförhållandet, kommunicera med dig och tillhandahålla våra tjänster.Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Anpassa och förbättra våra tjänster

Vi använder vår information vi har om dig för att anpassa funktioner och innehåll samt för ge förslag till dig i och utanför våra tjänster.
Vilka varor vi visar dig: Vi kan använda den information vi har om dig för att välja ut och anpassa vilka varor som vi visar dig.Produktutveckling: Vi använder även vår information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra våra tjänster, bland annat genom att utföra undersökningar samt genom att testa och felsöka nya tjänster och funktioner.Övriga annonser och annat sponsrat innehåll: Vi kan använda den information vi har om dig för att välja ut och anpassa annonser, erbjudanden och annat sponsrat innehåll som vi visar dig.Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (BONI har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice, utvärdera och utveckla våra tjänster).Främja säkerhetVi använder den information vi har om dig för att verifiera konton och aktiviteter, upptäcka och förhindra spam och andra oönskade företeelser på BONI. Till exempel använder vi data som vi har om dig för att utreda misstänkta aktiviteter eller överträdelser av våra villkor eller policyer.Rättslig grund: intresseavvägning (BONI har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster).
Kommunicera med dig om tjänstenVi använder den information vi har om dig för att kommunicera med dig om relevant information om våra tjänster och ditt användande av dessa samt meddela dig om våra policyer och villkor. Vidare använder vi din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss samt för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (BONI har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice genom att meddela om större förändringar i tjänsten eller i villkoren).
Kommunicera med dig om tjänstenVi kommer använda informationen för att notifiera dig när något inträffar i systemet som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi kan även använda informationen till att skicka erbjudanden eller annan marknadsföring av våra tjänster till dig.Rättslig grund: samtycke (som du kan återkalla när som helst via mail till info@boniinterior.com)
Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressenVi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge sparas information?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

BONI sparar uppgifter om användare i högst 24 månader efter det att användaren senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med BONI.

BONI kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka BONI’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

BONI kan komma att lämna ut dina uppgifter till samarbetspartners som hjälper oss att leverera och förbättra tjänsten till dig, samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.

Tredje part som BONI lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en användare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra BONI och BONIs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till BONIs avtal med dig som användare.

Vi har rätten att ge eventuella annonsörer information om dig för att kunna rikta annonser till dig som passar din information och ditt beteende (med ditt samtycke). Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer som möjliggör för oss att analysera hur våra tjänster används eller genomföra enkätundersökningar (med ditt samtycke).

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av BONI om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata BONIs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:
Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföring, som du kan utöva genom att antingen använda länken ”Unsubscribe” i sådan marknadsföringskommunikation alternativt via påRätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att analysera hur våra tjänster används, som du kan utöva via mail till info@boniinterior.comRätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att med hjälp av extern part visa personliga annonser för dig, som du kan utöva via mail till info@boniinterior.comRätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter där vi utför en uppgift i allmänhetens intresse, eller där vi driver våra legitima intressen eller en tredje parts intressen som du kan utöva genom att kontakta info@boniinterior.com.

Datalagring samt inaktivering av konto

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 36 månader därefter.

När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst kontakta info@boniinterior.com

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Då BONI är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer BONI att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss enligt beskrivningen nedan. 

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för din information är BONI DESIGN AB som är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 559296-9132, som du kan kontakta genom att maila info@boniinterior.com eller per brev på följande adress:

BONI DESIGN AB
Hästhagsvägen 22
182 39 Danderyd 

Kontakta dataskyddsombudet för BONI DESIGN AB.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.
Start free trialContact